Casa Multi-Confort Saint-GobainProiectarea casei Multi-Confort

 

 

Viitori proprietari de case, proiectanţi şi arhitecţi,

 

Cand proiectati o casa Multi-Confort Saint-Gobain aduceţi sub acelaşi acoperiş confortul cu protecţia mediului!

 

Criteriile de proiectarie ale casei Multi-Confort Saint-Gobain sunt similare cu standardele de proiectare pentru CASE PASIVE: tin cont de raţiuni ecologice, economice şi de confort.

 

Dacă aveţi nevoie de suport in proiectrea unei case Multi-Confort Saint-Gobain veti gasi la noi specialisti bucuroşi să vă ajute oricând.

 

O viata confortabila!

 

Echipa Saint-Gobain

Paşii de baza in proiectarea Casei Multi-Confort Saint-Gobain

 

1. Planul sitului
Planul sitului Casei Multi-Confort

• Fără umbrire iarna şi cu umbrire structurală vara

• Pe cât posibil fără umbrire de la clădiri, munţi, păduri

• De preferat proiectati in stil compact

2. Dezvoltarea conceptului
mch
Proiectele complicate sporesc necesarul de energie, în comparaţie cu stilurile simple, compacte.• Reduceţi umbrirea pe timp de iarnă. Aceasta înseamnă: proiectaţi fără parapeţi, protecţii spre exterior, balcoane încastrate ne-transparente, etc.

• Alegeţi o structură de clădire compactă. Folosiţi oportunităţile de a combina clădirile. Suprafeţele vitrate trebuie să fie orientate spre sud şi să acopere până la 40% din suprafaţa peretelui.

Ferestrele spre est, vest si nord trebuie să fie mici, tinand cont doar de necesarul pentru o ventilare optimă.

• Folosiţi o formă simplă de anvelopare, fără complicatii

• Concentraţi într-un singur loc instalaţiile, de exemplu dispuneţi băile deasupra, sau în vecinătatea bucătăriilor

• Lăsaţi loc pentru conductele de ventilare necesare

• Separaţi termic subsolul de parter (inclusiv scara spre subsol) – absolut etanş şi fără punţi termice

• Faceţi de la început o estimare prin calcul a necesarului de energie

• Elaboraţi o estimare de cost

• Contract cu proiectantii, incluzând o descriere precisă a serviciilor prestate.

3. Planul construcţiei şi obţinerea autorizaţiei de construcţie

• Selectaţi tipul de structură a clădirii – uşor(lemn, metal) sau greu (beton, zidărie). Elaboraţi conceptul proiectului, planurile casei, conceptul de alimentare cu energie pentru ventilaţie, încălzire şi apă caldă.

• Proiectaţi grosimea izolaţiei anvelopei clădirii şi EVITATI PUNTILE TERMICE

• Ţineţi cont de spaţiile necesare pentru utilităţi (încălzire, ventilaţie etc.)

• Trasee cat mai scurte pentru conductele de apă caldă/rece şi canalizare

• Trasee scurte pentru conductele de ventilaţie: conductele de aer rece în afara anvelopei izolate a clădirii, conductele de aer cald înăuntrul acesteia

• Calculaţi necesarul de energie, de exemplu prin Pachetul de Proiectare a Casei Pasive (PHPP) disponibil la Passivhaus Institut din Darmstadt sau prin soft-ul de calcul pus la dispozitie GRATUIT de Saint-Gobain in Romania

• Negociaţi proiectul clădirii (întâlniri înaintea începerii execuţiei).

4. Proiectarea finală a structurii clădirii (planşe detaliate de proiect)

• Izolarea anvelopei clădirii: la modul ideal valorile U trebuie să fie în jur de 0,1 W (m2K). Cerinţă

minimală: 0,15 W (m2 K).

• Proiectaţi elemente de legătură etanşe şi fără punţi termice

• Alegeţi ferestre care îndeplinesc standardele casei pasive: optimizaţi suprafeţele vitrate, tocurile

izolate termic, suprafaţa geamurilor şi protecţia solară

5. Proiectarea finală a sistemelor de ventilare şi încălzire (planşe detaliate)

• Regula generală: angajaţi un proiectant specializat

• Conductele de ventilaţie: să fie scurte, cu pereţii netezi. Viteza fluxului de aer sub 3 m/s

• Includeţi dispozitive de măsurare şi de reglaj

• Luaţi în considerare măsuri sigure privind izolarea şi protecţia contra incendiilor

• În ceea ce priveşte gurile de aerisire: evitaţi scurt-circuitele între fluxurile de aer

• Luaţi în consideraţie curenţii de aer provenind din gurile de aerisire

• Creaţi deschideri pentru surplusul de aer

• Instalaţi o unitate de ventilaţie centrală, incluzând o unitate de rezervă în zona încălzită a clădirii.

• O izolare suplimentară a unităţii centrale şi de rezervă poate fi necesară. Asiguraţi-vă că s-a efectuat izolarea fonică a dispozitivelor

• Rata de recuperare a căldurii ar trebui să fie de peste 80 %. Etanşeizaţi construcţia astfel încât aerul recirculat să fie sub 3 %. Eficienţa curentă: să fie necesari maximum 0,4 Wh de energie pentru 1 m3 de aer circulat

• Sistemul de ventilaţie trebuie să poată fi reglat de către utilizator

• Prevedeţi hote în bucătării, echipate cu filtre împotriva grăsimilor pentru folosirea aerului recirculat

Prevedere opţională: schimbătoare geotermale de căldură. Asiguraţi etanşarea lor. Respectaţi spaţiile necesare între componentele reci ale sistemului de conducte şi ţeava de alimentare cu apă ducând în pivniţă. Prevedeţi un circuit ocolitor pentru folosirea din timpul verii

6. Proiectarea finală a celorlalte reţele de echipare tehnică (planşe detaliate privind alimentarea cu apă şi electricitate)

• Instalaţia de alimentare cu apă: În interiorul construcţiei folosiţi ţevi scurte şi bine izolate

pentru apa caldă menajeră. Pentru apa rece folosiţi ţevi scurte izolate faţă de apa produsă de

condens

• Folosiţi fitinguri cu consum redus de apă, conectaţi maşinile de spălat rufe şi de spălat vesela la

reţeaua de apa caldă. Folosiţi ţevi de scurgere scurte, cu un singur sifon.

• Prevedeţi deschideri sub acoperiş pentru aerisirea coloanelor de apă (ţevi pentru aerisire).

• La instalaţiile de alimentare cu apă şi electrice: evitaţi trecerile prin anvelopa etanşă a construcţiei. Dacă nu este posibil, asiguraţi o izolare adecvată a trecerilor

• Folosiţi aparate electrocasnice cu consum redus de energie

7. Organizarea licitaţiilor şi încheierea contractelor

• Prevedeţi în contracte măsuri de asigurare a calităţii

• Întocmiţi un program de lucru pentru realizarea construcţiei

8. Asigurarea calităţii prin supravegherea mersului construcţiei

• Pentru o construcţie fără punţi termice: programaţi inspecţii pe şantier, pentru controlul calităţii.

• Verificarea etanşeităţii circuitelor de aer: ţevile şi conductele să fie chituite, acoperite cu tencuială, să se aplice benzi adezive. Cablurile electrice care străbat învelişul construcţiei trebuie de asemenea să fie chituite în zonele de contact între cabluri şi conducte. Prizele trebuie să fie îngropate în tencuială sau mortar.

• Verificarea izolaţiei termice în cazul conductelor de ventilaţie şi al ţevilor cu apă fierbinte.

• Etanşaţi spaţiile din jurul ferestrelor cu benzi adezive speciale sau cu aplicări de tencuială. Aplicaţi tencuieli interioare pe tot spaţiul dintre cota zero a planşeului şi tavanul nefinisat.

• Testarea de etanşeitate la aer n50: să se facă un test „Blower Door” cu aer suflat sub presiune în timpul procesului de construcţie. Perioada de desfăşurare: de îndată ce învelişul exterior etanş la aer al construcţiei este terminat şi încă accesibil. Aceasta înseamnă: înainte de terminarea lucrărilor de finisaj interior, dar după terminarea activităţii electricienilor (în coordonare şi cu celelalte tipuri de lucrări), incluzând identificarea tuturor locurilor de întrerupere a izolaţiilor, unde pot aparea pierderi de aer.

 

Sistemul de ventilaţie: să se asigure o accesibilitate uşoară pentru schimbarea filtrelor. Ajustaţi afluxul de aer în regim de exploatare normal, măsurând şi echilibrând volumele de aer introdus şi extras. Măsuraţi consumul de putere în cadrul sistemului electric

• Verificarea tuturor sistemelor de încălzire, de alimentare cu apă şi electricitate

9. Inspecţia şi controlul final